Đặt phòng nhanh trên TripAdvisor

Đặt phòng nhanh hoạt động như thế nào?

Đặt phòng
nhanh là gì?

Hàng triệu khách du lịch hiện có thể đặt phòng trực tiếp trên TripAdvisor. Với đặt phòng nhanh, các nhà nghỉ có thể dễ dàng tận dụng kênh đặt phòng mới đầy mạnh mẽ này — và tối ưu hóa việc chuyển đổi trên trang web du lịch lớn nhất thế giới. Các cơ sở kinh doanh thu hút đặt phòng trực tiếp thông qua các đối tác kết nối tin cậy của mình và làm chủ mối quan hệ với khách ngay từ đầu. Và với mô hình hoa hồng “Thanh toán cho lưu trú” đơn giản của chúng tôi, không có rủi ro và không cần đầu tư ban đầu.
 
Cách bán phòng trên Tripavisor vô cùng hiệu quả
Cách bán phòng trên Tripavisor vô cùng hiệu quả
 
Tính năng này hoạt động như thế nào?

Với đặt phòng nhanh, khách du lịch có mọi thông tin cần thiết để đặt phòng cho kỳ nghỉ của mình ngay trên TripAdvisor. TripAdvisor hợp tác với đối tác kết nối của quý vị để hiển thị giá và tình trạng phòng trống hiện tại ngay trên trang hồ sơ của quý vị. Khi khách du lịch nhấp vào “Đặt phòng trên TripAdvisor”, họ có thể dễ dàng chuyển từ truy cập sang đặt phòng — mà không cần rời khỏi trang web. Quy trình đặt phòng được tối ưu hóa toàn diện cho các nền tảng máy tính để bàn, máy tính bảng và di động bằng tất cả các loại tiền tệ trên toàn cầu. Quý vị sẽ nhận được đặt phòng trực tiếp thông qua đối tác kết nối của mình, chỉ thanh toán hoa hồng cho các lưu trú đã hoàn tất và nhận quyền truy cập vào dữ liệu độc quyền về hiệu quả hoạt động của quý vị.
 
Làm thế nào tôi có thể kích hoạt chiến dịch của mình?

Truy cập http://www.tripadvisor.com.vn/InstantBooking để biết thêm thông tin và đăng ký. Quý vị cũng có thể tìm hiểu thêm trong hướng dẫn bắt đầu nhanh về đặt phòng nhanh. 
Hoặc có thể liên hệ với chúng tôi, OHS cung cấp dịch vụ đăng kí bán phòng trên OTAs và tối ưu hóa hệ thống. Bạn có thể truy cập vào đây để tìm hiểu.
 
Đối tác kết nối là gì?

Một đối tác kết nối là một công ty như CRS (Hệ thống đặt phòng trung tâm), công cụ đặt phòng trên internet hoặc Channel Manager cung cấp phần mềm để hỗ trợ và quản lý đặt phòng của quý vị. Những đối tác này hợp tác với TripAdvisor để hiển thị giá và tình trạng phòng trống hiện tại ngay trên trang hồ sơ của quý vị. Khi quý vị nhận được đặt phòng thông qua đặt phòng nhanh của TripAdvisor, họ sẽ chuyển thông tin về khách du lịch và thanh toán trực tiếp cho quý vị. Quý vị không chắc chắn liệu đối tác kết nối của quý vị đã hợp tác với đặt phòng nhanh TripAdvisor chưa? Hãy xem danh sách đầy đủ các đối tác kết nối đã được chứng nhận ở đây.
 
Lượt xem của khách du lịch là gì?

Mỗi lượt xem của khách du lịch là một lần “Đặt phòng trên TripAdvisor” xuất hiện cho cơ sở kinh doanh của quý vị. Khi khách du lịch nhập ngày tìm kiếm cho chuyến đi của mình, "Đặt phòng trên TripAdvisor" sẽ hiển thị cùng với giá và tình trạng phòng trống trên trang cơ sở kinh doanh của quý vị, cũng như trên trang kết quả tìm kiếm cho địa điểm của quý vị. Khi khách du lịch thấy “Đặt phòng trên TripAdvisor”, chức năng đó có thể được cung cấp bởi quý vị hoặc một trong các đối tác phân phối của quý vị.
 
Chi phí hết bao nhiêu?

Đặt phòng nhanh hoạt động dựa trên mô hình hoa hồng “Thanh toán cho lưu trú” đơn giản, với lựa chọn hai mức tỷ lệ hoa hồng: 15% hoặc 12%. Tỷ lệ lượt xem “Đặt phòng trên TripAdvisor” của khách du lịch (xem ở trên) mà quý vị nhận được xác định bởi mức hoa hồng quý vị chọn. Với tỷ lệ hoa hồng 15%, quý vị xác nhận một nửa trong tổng số lượt xem “Đặt phòng trên TripAdvisor” của khách du lịch cũng như bất kỳ đặt phòng nào mà các lượt xem đó có thể tạo ra. Với tỷ lệ hoa hồng 12%, quý vị xác nhận một phần tư trong tổng số lượt xem của khách du lịch và bất kỳ đặt phòng nào mà các lượt xem đó tạo ra.
 
Ví dụ: nếu “Đặt phòng trên TripAdvisor” được hiển thị 100 lần cho cơ sở kinh doanh của quý vị và quý vị đã đăng ký tỷ lệ hoa hồng 15%, giá và tình trạng phòng trống của quý vị sẽ hiển thị ít nhất 50 lần trên 100 lần. Với tỷ lệ hoa hồng 12%, giá và tình trạng phòng trống của quý vị sẽ hiển thị ít nhất 25 lần.
 
Điều gì xảy ra với các lượt xem còn lại? Số lượt xem còn lại được phân bổ cho các đối tác phân phối khác (như Đại lý du lịch trực tuyến) cũng đang tham gia đặt phòng nhanh và có thể chia sẻ giá và tình trạng phòng trống cho cơ sở kinh doanh của quý vị.
 
Xin nhớ rằng: Để mang lại cho khách du lịch trải nghiệm đặt phòng tốt nhất có thể, giá của quý vị phải bằng hoặc tốt hơn giá của các đối tác phân phối khác. Quý vị cũng phải cung cấp chi tiết giá và mô tả phòng rõ ràng, đầy đủ cho khách du lịch. Nếu quý vị không có phòng trống, giá của quý vị không có tính cạnh tranh hoặc quý vị cung cấp dữ liệu và mô tả phòng không đầy đủ – giá của quý vị có thể không xuất hiện. Ngoài ra, quý vị chỉ thanh toán hoa hồng sau khi khách du lịch hoàn tất lưu trú với quý vị.
 
Đối tác phân phối hoặc Kênh phân phối là gì?

Đây là những đối tác giúp cho thuê phòng ở cơ sở kinh doanh quý vị với một khoản phí. Họ có thể bao gồm Đại lý du lịch trực tuyến (OTA), Hệ thống phân phối toàn cầu (GDS) và các bên trung gian khác. Mối quan hệ của quý vị với những đối tác này được thiết lập và duy trì độc lập với TripAdvisor.
 
Khi quý vị nói tôi có thể “làm chủ mối quan hệ với khách ngay từ đầu” thì có nghĩa là gì?

Sau khi khách hoàn tất đặt phòng trên TripAdvisor, chi tiết đặt phòng được chuyển trực tiếp cho quý vị thông qua đối tác kết nối. Từ thời điểm đó trở đi, quý vị tự do liên hệ với khách bằng email xác nhận và bắt đầu xây dựng mối quan hệ. Điều này cũng cho phép quý vị cung cấp dịch vụ khách hàng trực tiếp, thực tế cho mỗi đặt phòng.

 
Một số lưu ý khi bán phòng trên Tripadvisor
Một số lưu ý khi bán phòng trên Tripadvisor
 
Điều gì xảy ra nếu khách cần hủy?

Nếu khách hủy đặt phòng, đối tác kết nối có thể tự động thông báo cho TripAdvisor. Nếu không, quý vị có thể thông báo cho chúng tôi thông qua bảng quản lý đặt phòng nhanh của quý vị. Một số đối tác kết nối cũng cho phép khách hủy trực tiếp trên TripAdvisor. Nếu điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị thông qua đối tác kết nối của quý vị.
 
Mỗi tháng, quý vị sẽ nhận được báo cáo cho biết các đặt phòng đã được hoàn tất. Nếu một đặt phòng bị hủy xuất hiện trong báo cáo đó, quý vị có thể cập nhật báo cáo để phản ánh đặt phòng bị hủy qua bảng quản lý đặt phòng nhanh của quý vị. Trong bất kỳ trường hợp nào, quý vị cũng sẽ không bị tính phí cho đặt phòng được gắn cờ là đã hủy.
 
Lượt xem của khách du lịch, tỷ lệ hoa hồng, thuế & phí và các khoản thanh toán

Làm thế nào để tôi thanh toán cho các đặt phòng được thực hiện thông qua đặt phòng nhanh?

Đặt phòng nhanh là một sản phẩm dựa trên hoa hồng. Quý vị chỉ thanh toán cho các đặt phòng mà khách thực sự lưu trú. Quý vị sẽ được lập hóa đơn hàng tháng, với mỗi mục được lập phản ánh một lưu trú đã hoàn tất được đặt phòng thông qua đặt phòng nhanh. Quý vị sẽ có cơ hội xem lại những chi phí này và thực hiện mọi điều chỉnh cần thiết dựa trên những thay đổi đối với đặt phòng. Sau đó, phương thức thanh toán quý vị cung cấp khi thiết lập đặt phòng nhanh sẽ bị trừ đi khoản tiền được lập hóa đơn. Các phương thức thanh toán khác nhau theo quốc gia và có thể bao gồm thẻ tín dụng, ghi nợ trực tiếp, Hệ thống thanh toán bù trừ tự động (ACH) hoặc hóa đơn.

Tại sao tôi nên chọn tỷ lệ hoa hồng 15% thay vì 12%?

Tỷ lệ hoa hồng cao hơn nhân đôi tỷ lệ lượt xem “Đặt phòng trên TripAdvisor” của khách du lịch. Điều này tăng tiềm năng đặt phòng đến trực tiếp với quý vị trên TripAdvisor, so với việc thông qua một bên trung gian như OTA. Và vì đặt phòng nhanh là mô hình dựa trên hoa hồng, quý vị sẽ chỉ thanh toán khi khách du lịch lưu trú ở cơ sở kinh doanh của quý vị. 
 
Điều gì xảy ra với các lượt xem “Đặt phòng trên TripAdvisor” của khách du lịch không đến với tôi?

Tất cả các lượt xem “Đặt phòng trên TripAdvisor” của khách du lịch không đến với quý vị đều được phân bổ cho các đối tác phân phối khác – như các OTA – đang tham gia đặt phòng nhanh cũng như có giá và tình trạng phòng trống cho cơ sở kinh doanh của quý vị.
 
Liệu tôi có bị Đối tác phân phối của mình đặt giá thầu cao hơn không?

Đặt phòng nhanh không dựa trên đấu thầu. Nếu quý vị chọn mức hoa hồng 15%, có tình trạng phòng trống hiển thị dữ liệu phòng đầy đủ và chính xác với giá cạnh tranh, quý vị sẽ nhận được một nửa số lượt xem của khách du lịch và bất kỳ đặt phòng nào từ số lượt xem đó. Nếu quý vị chọn mức hoa hồng 12%, một phần tư số lượt xem sẽ thuộc về quý vị, xin nhắc lại, miễn là quý vị có tình trạng phòng trống hiển thị nội dung chính xác và giá cạnh tranh. Số lượt xem còn lại của khách du lịch sẽ được phân bổ cho các đối tác phân phối khác tham gia đặt phòng nhanh cho cơ sở kinh doanh của quý vị.
 
Tại sao tôi cần cung cấp phân tích các loại thuế & phí trong giá gốc của tôi?

Trên một số miền, giá gốc của quý vị, trừ đi các loại thuế & phí, sẽ được hiển thị. Nếu giá gốc bao gồm thuế & phí, cơ sở kinh doanh của quý vị có thể có vẻ đắt hơn so với các đối thủ cạnh tranh khác. Nếu quý vị hiện không cung cấp phân tích thuế & phí cho đối tác kết nối của mình, quý vị có thể đưa ra con số ước tính thông qua thiết lập đặt phòng nhanh hoặc trong tab "Cài đặt" của bảng quản lý đặt phòng nhanh.t
 
Các loại phí nào được coi là “thuế & phí” cho đặt phòng nhanh?

Đối với mục đích của đặt phòng nhanh, “thuế” bao gồm Thuế nhà nước (bao gồm VAT), Thuế địa phương (bao gồm thuế của tiểu bang hoặc thành phố), phí thuê hàng đêm được thu bởi khu vực tài phán hoặc bất kỳ khoản thuế bắt buộc nào khác được thu bởi bất kỳ cơ quan nào. “Phí” bao gồm phí đặt phòng được thu bởi đại lý đặt phòng, phí khu nghỉ dưỡng hoặc dịch vụ bắt buộc (ví dụ: tiền boa) và bất kỳ khoản phí nào khác.
 
VAT có áp dụng cho khoản thanh toán hoa hồng của tôi không?

Có, tại Vương quốc Anh và Liên minh Châu Âu, VAT có thể được áp dụng cho các khoản thanh toán hoa hồng do TripAdvisor thu. Khi VAT được áp dụng, thuế này sẽ được thêm vào khoản hoa hồng còn nợ.
 
Xử lý sự cố

Đối tác kết nối của tôi không cung cấp đặt phòng nhanh. Tôi có thể làm gì?

Đối tác kết nối của tôi đã được chứng nhận nhưng tôi nhận được một thông báo lỗi khi đăng ký rằng họ chưa được chứng nhận. Tôi nên làm gì?
Nếu đối tác kết nối của quý vị đã được chứng nhận, nhưng quý vị không thể đăng ký, có thể đã xảy ra sự cố với nguồn cấp mà TripAdvisor đang nhận từ đối tác của quý vị. Vui lòng liên hệ đối tác của quý vị để đảm bảo họ đã thêm cơ sở kinh doanh của quý vị vào nguồn cấp đặt phòng nhanh TripAdvisor của họ.
 
Thông tin về giá và tình trạng phòng trống hiển thị cho cơ sở kinh doanh của tôi trên TripAdvisor bị sai. Tôi nên làm gì?
 
Thông tin giá và tình trạng phòng trống quý vị thấy trong Bước 1 của quy trình thiết lập đặt phòng nhanh xuất phát trực tiếp từ đối tác kết nối của quý vị. Bước này xác nhận rằng thông tin quý vị đã nhập trong hệ thống của đối tác kết nối (bao gồm thuế và chính sách) là đúng và đối tác của quý vị đang gửi cho TripAdvisor theo cách phù hợp. Nếu quý vị gặp sự cố, trước tiên hãy đăng nhập vào hệ thống của đối tác kết nối để xác minh rằng giá, thuế và phí được thiết lập đúng. Nếu mọi thông tin xuất hiện chính xác, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp của quý vị để giải quyết vấn đề.

Tại sao “Đặt phòng trên TripAdvisor” không hiển thị giá và tình trạng phòng trống của tôi?

Nếu quý vị chọn mức hoa hồng cao hơn, cơ sở kinh doanh của quý vị sẽ nhận được một nửa số lượt xem “Đặt phòng trên TripAdvisor” của khách du lịch – hoặc một phần tư số lượt xem ở mức hoa hồng thấp hơn. Nếu giá và tình trạng phòng trống của các đối tác phân phối khác của quý vị (như các OTA) xuất hiện liên tục nhưng của quý vị lại không xuất hiện, dưới đây là một số nội dung cần kiểm tra:
 
- Xem lại bảng quản lý đặt phòng nhanh để đảm bảo chiến dịch của quý vị vẫn đang hoạt động.

- Xác nhận rằng đối tác kết nối của quý vị đang truy cập chính xác vào giá và tình trạng phòng trống của cơ sở kinh doanh của quý vị.

- Đảm bảo giá của quý vị bằng hoặc tốt hơn so với các kênh phân phối khác (nếu quý vị có). Nếu mức giá của quý vị không cạnh tranh, giá và tình trạng phòng trống của quý vị có thể sẽ không hiển thị ở vị trí đặt phòng nhanh.

- Xem giá, mô tả và ảnh của phòng quý vị cung cấp cho đặt phòng nhanh. Nếu thông tin không đầy đủ, thiếu hoặc gây khó hiểu cho khách du lịch, quý vị có thể bỏ lỡ các cơ hội đặt phòng nhanh.

Và nếu quý vị đang muốn xây dựng hệ thống bán phòng trên Tripadvisor hãy liên hệ ngay với OHS.

Nguồn: Tripadvisor

 
Liên hệ ngay với OHS
Hotline của OHS